n conviction

n conviction teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n conviction n mahkumiyet

n conviction terimi için benzer kelimeler ve anlamları

conviction mahkumiyet
non-conviction olmayan inanç
criminal conviction ceza mahkumiyeti
felony conviction suçtan hüküm giymek
upon conviction mahkumiyet üzerine
summary conviction özet mahkumiyet
conviction rate mahkumiyet oranı
drug conviction ilaç mahkumiyeti
on conviction mahkumiyet ile
conviction on indictment iddianameye mahkum olma
on summary conviction özet mahkumiyet
wrongful conviction yanlış mahkumiyet
spent conviction harcanan mahkumiyet
strong conviction güçlü mahkumiyet
on conviction on indictment iddianameye mahkum olmak
post conviction mahkumiyet sonrası
high conviction yüksek mahkumiyet
prior conviction mahkumiyet öncesi
conviction of a crime bir suçun mahkumiyeti
conviction record mahkumiyet kaydı
conviction and sentence mahkumiyet ve cümle
final conviction son mahkumiyet
criminal record of conviction mahkumiyet sabıkası
judgement of conviction mahkumiyet kararı
post-conviction relief mahkumiyet sonrası yardım
felony drug conviction ağır uyuşturucu mahkumiyeti
conviction of a felony bir suçun mahkumiyeti
with conviction mahkumiyetle
judgment of conviction mahkumiyet kararı
personal conviction kişisel mahkumiyet
abiding conviction mahkumiyete uymak
conviction for mahkumiyet
court conviction mahkeme mahkumiyeti
liable on conviction mahkumiyet sorumluluğu
misdemeanor conviction kabahat mahkumiyeti
murder conviction cinayet mahkumiyeti
upon conviction thereof mahkum edilmesi üzerine
out of conviction mahkumiyetsizlik
appeal against conviction mahkumiyete itiraz
conviction of felony ağır suç
conviction information mahkumiyet bilgisi
courage of conviction mahkumiyet cesareti
following conviction mahkumiyet sonrası
prospect of conviction mahkumiyet olasılığı
arrest and conviction tutuklama ve mahkumiyet
prosecution and conviction kovuşturma ve mahkumiyet
liable on summary conviction özet mahkumiyet sorumluluğu
date of conviction mahkumiyet tarihi
certificate of conviction mahkumiyet belgesi
carry conviction inanç taşımak