l have no food

l have no food teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l have no food yemek yemem

l have no food terimi için benzer kelimeler ve anlamları

food security and food safety gıda güvenliği ve gıda güvenliği
food and non-food items gıda ve gıda dışı ürünler
food and non-food applications gıda ve gıda dışı uygulamalar
food and non-food gıda ve gıda dışı
food and novel food yemek ve yeni yemek
food and non food products gıda ve gıda dışı ürünler
eu food rules and food import requirements ab gıda kuralları ve gıda ithalat gereksinimleri
food safety, food quality gıda güvenliği, gıda kalitesi
food and non-food supply gıda ve gıda dışı tedarik
food supply and food safety gıda arzı ve gıda güvenliği
food hygiene and food control legislation gıda hijyeni ve gıda kontrol mevzuatı
food and non-food prices gıda ve gıda dışı fiyatlar
food food miles yemek yiyecek
food and non-food crops gıda ve gıda dışı ürünler
i have food poisoning zehirlendim
have food poisoning yemek zehirlenmesi
have some food biraz yemek ye
have no food yemek yememek
have a healthy food sağlıklı yemek yemek
have a food allergy yiyecek alerjisi olmak
have food allergies yiyecek alerjisi var
have a food poisoning yemek zehirlenmesi
i have worked in the food industry gıda endüstrisinde çalıştım
i have a food poisoning yemek zehirlenmesi var
when i ask why the poor have no food yoksulların neden yemek yemeyeceğini sorduğumda
have insufficient food yetersiz yemek yemek
will have food yemek olacak
you have food poisoning yemek zehirlenmesi var
have become food-insecure güvensiz hale gelmek
i would not have food yemek yemem
would have food yemek yerdi
i have healthy food sağlıklı yiyeceklerim var
have you ever tried food hiç yemek denedin mi
when i ask why the poor have no food, they call me communist yoksulların neden yemek olmadığını sorduğumda bana komünist diyorlar
prices of a typical basket of food have risen tipik bir yiyecek sepeti fiyatları yükseldi
don't have any food hiç yiyecek yemeyin
angel food cake melek yemegi pasta
baby food bebek maması
breakfast food kahvaltılık
clean food temiz yemek
comfort food sağlıklı yiyecek
convenience food hazır yemek
devil's food cake şeytanın yemek keki
fast-food fast food
finger food parmak gıda
food gıda
food additive gıda katkı maddesi
food and agriculture organization gıda ve tarım örgütü
food and drug administration gıda ve ilaç idaresi
food ball yemek topu