x-cross pattern

x-cross pattern teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-cross pattern x-cross modeli