u main character

u main character teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u main character u ana karakter

u main character terimi için benzer kelimeler ve anlamları

main character ana karakter
as a main character ana karakter olarak
the main character is called ana karakter denir
the city as main character ana karakter olarak şehir
names of the main character ana karakterin isimleri
main dans la main ana dans la ana
travailler main dans la main travailler ana dans la ana
acquired character edinilen karakter
anal character anal karakter
character karakter
character actor karakter oyuncusu
character armour karakter zırhı
character assassination karakter suikast
character code karakter kodu
character dance karakter dansı
character defense karakter savunması
character disorder karakter bozukluğu
character generator karakter üreteci
character level karakter seviyesi
character piece karakter parçası
character recognition karakter tanıma
character set karakter seti
character sketch karakter çizimi
character study karakter çalışması
character type karakter türü
character witness karakter tanık
control character kontrol karakteri
dominant character baskın karakter
dynamic character dinamik karakter
flat character düz karakter
idle character boş karakter
in character karakterde
inherited character kalıtsal karakter
magnetic character reader manyetik karakter okuyucu
magnetic ink character recognition manyetik mürekkep karakter tanıma
nonplayer character oyuncu olmayan karakter
null character boş karakter
optical character reader optik karakter okuyucusu
optical character recognition optik karakter tanıma
out of character karakter dışı
pi character pi karakter
player character oyuncu karakteri
primary sex character birincil cinsiyet karakteri
recessive character resesif karakter
round character yuvarlak karakter
secondary sex character ikincil cinsiyet karakteri
sex-linked character cinsiyete bağlı karakter
space character boşluk karakteri
static character statik karakter
stock character hisse senedi karakteri