o hotspot

o hotspot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o hotspot o erişim noktası

o hotspot terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hotspot sıcak nokta
wifi hotspot kablosuz bağlantı noktası
mobile hotspot mobil erişim noktası
biodiversity hotspot biyoçeşitlilik sıcak noktası
hotspot shield sıcak nokta kalkanı
wireless hotspot kablosuz bağlantı noktası
crime hotspot suç noktası
tourist hotspot turist etkin noktası
public hotspot halka açık sıcak nokta
nightlife hotspot gece hayatı mekanı
internet hotspot internet bağlantı noktası
wlan hotspot wlan etkin noktası
investment hotspot yatırım alanı
free hotspot ücretsiz sıcak nokta
hotspot browser hotspot tarayıcı
hotspot coverage sıcak nokta kapsama
image hotspot görüntü etkin noktası
cultural hotspot kültürel etkin nokta
climate hotspot iklim noktası
hotspot mutation sıcak nokta mutasyonu
hotspot router sıcak nokta yönlendirici
public wifi hotspot halka açık wifi etkin noktası
hotspot data sıcak nokta verileri
public wireless hotspot ortak kablosuz erişim noktası
city hotspot şehir etkin noktası
a cultural hotspot kültürel bir sıcak nokta
night hotspot gece sıcak noktası
hotspot locations sıcak nokta konumları
hotspot name hotspot adı
tourism hotspot turizm alanı
hotspot service sıcak nokta servisi
instant hotspot anlık erişim noktası
commercial hotspot ticari sıcak nokta
hotspot capabilities sıcak nokta yetenekleri
hotspot enabled etkin nokta etkin
a hotspot for biodiversity biyoçeşitlilik için bir sıcak nokta
internet access hotspot internet erişimi etkin noktası
summer hotspot yaz sıcak nokta
t-mobile hotspot t-mobile hotspot
hotspot of activity etkinliğin etkin noktası
hotspot zones sıcak nokta bölgeleri
sharing hotspot etkin nokta paylaşma
innovation hotspot yenilik etkin noktası
l.a. hotspot l.a. sıcak nokta
a global biodiversity hotspot küresel bir biyoçeşitlilik etkin noktası
application hotspot uygulama etkin noktası
searching hotspot etkin nokta arama
hotspot network sıcak nokta ağı
a local hotspot yerel bir sıcak nokta
hotspot feature sıcak nokta özelliği