x rays dye

x rays dye teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x rays dye x ışınları boya

x rays dye terimi için benzer kelimeler ve anlamları

x-rays y-rays x-ışınları y-ışınları
becquerel rays becquerel ışınları
catch some rays bazı ışınları yakala
cathode rays katot ışınları
cosmic rays kozmik ışınlar
hard rays sert ışınlar
rays ışınlar
soft rays yumuşak ışınlar
grenz rays grenz ışınları
gamma rays gama ışınları
x-rays röntgen ışınları
uv rays uv ışınları
bitewing x-rays acı film röntgenleri
ultraviolet rays ultraviyole ışınlar
plain x-rays düz röntgen
uva rays uva ışınları
arc rays ark ışınları
take x-rays röntgen çekmek
dental x-rays diş röntgenleri
infrared rays kızılötesi ışınlar
high-energy rays yüksek enerji ışınları
harmful uv rays zararlı uv ışınları
rays of light ışık ışınları
tanning rays bronzlaşma ışınları
high-energy x-rays yüksek enerjili röntgenler
medullary rays medüller ışınlar
uvb rays uvb ışınları
skates and rays paten ve ışınları
sun's rays güneş ışınları
rays of sun güneş ışınlarının
sharks and rays köpekbalıkları ve ışınları
uva and uvb rays uv ve uvb ışınları
harmful rays zararlı ışınlar
medical x-rays tıbbi röntgen
periapical x-rays periapikal röntgenler
high-dose x-rays yüksek dozlu röntgenler
develop x-rays röntgen geliştirmek
rays of sunshine güneş ışınlarının
rays of hope umut ışınları
x-rays of the skull kafatasının röntgenleri
shark rays köpekbalığı ışınları
harsh rays sert ışınlar
damaging rays zararlı ışınlar
ionising rays iyonlaştırıcı ışınlar
spotted eagle rays benekli kartal ışınları
taking x rays röntgen çekmek
bend light rays ışık ışınlarını bükmek
alpha rays alfa ışınları
rays of sunlight güneş ışınlarının
roentgen rays röntgen ışınları