x-blade technology

x-blade technology teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-blade technology x-blade teknolojisi

x-blade technology terimi için benzer kelimeler ve anlamları

power blade blade güç bıçak
blade technology bıçak teknolojisi
blade server technology blade sunucu teknolojisi
blade 1 technology bıçak 1 teknolojisi
blade bıçak ağzı
blade grader bıçak greyder
blade slap bıçak tokası
blade-shearing bıçak kesme
razor blade jilet
rotor blade rotor bıçağı
shoulder blade omuz bıçağı
tongue-blade dil-bıçaklı
turbine blade türbin kanadı
wiper blade araba sileceği
saw blade testere bıçağı
fan blade fan bıçağı
blade runner bıçak koşucusu
doctor blade doktor bıçağı
blade of grass çim bıçağı
cutting blade kesme bıçağı
blade server yaprak sunucu
knife blade bıçak
scraper blade kazıyıcı bıçak
flat blade düz bıçak
sharp blade keskin bıçak
dozer blade dozer bıçağı
leaf blade yaprak bıçağı
blade assembly bıçak düzeneği
blade holder bıçak tutacağı
blade tip bıçak ucu
blade pitch bıçak perdesi
cutter blade kesici bıçak
tongue blade dil bıçağı
dull blade donuk bıçak
blade guard bıçak koruyucusu
blade fuse bıçaklı sigorta
surgical blade cerrahi bıçak
impeller blade çark bıçağı
wind blade rüzgar bıçak
scalpel blade neşter bıçağı
flat blade screwdriver düz uçlu tornavida
screwdriver blade tornavida bıçağı
damper blade amortisör bıçağı
blade root bıçak kökü
rotating blade dönen bıçak
snow blade kar bıçağı
diamond blade elmas bıçak
straight blade düz bıçak
a blade of grass çim makası
blade bearing bıçak yatağı