r model

r model teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r model r modeli

r model terimi için benzer kelimeler ve anlamları

model-by-model basis model bazında model
generalized mixed model model genelleştirilmiş karma model modeli
make, model, model year yap, model, model yılı
bread-and-butter model ekmek ve tereyağı modeli
demonstration model gösteri modeli
economic model ekonomik model
einstein model einstein modeli
floor model kat modeli
fluid mosaic model sıvı mozaik modeli
friedmann model friedmann modeli
model model
model t model t
model theory model teorisi
model-t model-t
new model army yeni model ordusu
physics model fizik modeli
pre-model ön model
role model rol model
standard model standart model
watson-crick model watson-crick modeli
quark model kuark modeli
business model iş modeli
pricing model fiyatlandırma modeli
utility model faydalı model
delivery model teslimat modeli
model year model yılı
top model top model
make and model marka ve model
governance model yönetim modeli
computer model bilgisayar modeli
model number model numarası
capital asset pricing model sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
revenue model gelir modeli
scale model ölçekli model
model release model açıklaması
working model çalışma modeli
model articles model makaleler
engagement model nişan modeli
model making model yapımı
fashion model manken
data model veri örneği
maturity model vade modeli
model-based model-bazlı
mouse model fare modeli
base model temel model
financial model finansal model
latest model son model
model series model serileri
model building model kurma
cost model maliyet modeli