u scallywag

u scallywag teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u scallywag ufak tefek şeyler

u scallywag terimi için benzer kelimeler ve anlamları

scallywag scallywag