b the 18

b the 18 teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b the 18 b 18