g-back

g-back teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-back g geri

g-back terimi için benzer kelimeler ve anlamları

back to back arka arkaya
back-to-back back-to-back
back to back basis arka arkaya
back to back agreement arka arkaya anlaşma
back-to-back with arka arkaya
back-to-back meetings arka arkaya toplantılar
back to back loan arka arkaya kredi
back-to-back arrangement arka arkaya düzenleme
back-to-back converter arka arkaya dönüştürücü
back-to-back transaction arka arkaya işlem
back-to-back guarantee arka arkaya garanti
held back to back sırt sırta tutulur
on a back to back basis arka arkaya
back to back ticketing arka arkaya biletleme
run back to back arka arkaya koşmak
standing back to back arka arkaya ayakta
back to back configuration arka arkaya yapılandırma
placed back to back arka arkaya yerleştirilmiş
back-to-back shifts arka arkaya kaymalar
back-to-back capacitor arka arkaya kapasitör
back to back user agent arka arkaya kullanıcı aracısı
connected back to back arka arkaya bağlı
a back to back arka arkaya
back-to-back losses arka arkaya kayıplar
meet back to back arka arkaya buluşmak
back to back converter station dönüştürücü istasyonuna dönüş
back-to-back operations arka arkaya işlemler
back to back games arka arkaya oyunlar
a back to back basis arka arkaya temel
back to back home runs evden eve dönüş
back to back financing arka arkaya finansman
back to back victory arka arkaya zafer
back to back connection arka arkaya bağlantı
back-to-back victories arka arkaya zafer
back to back sessions arka arkaya oturumlar
on back to back basis arka arkaya
back-to-back championship arka arkaya şampiyonluk
back to back trading arka arkaya ticaret
mounted back to back arka arkaya monte
back to back inland letter of credit arka arkaya iç akreditifler
back to back actions geri dönüş eylemleri
back-to-back lending arka arkaya borç verme
come back back to it geri dön
assembled back to back arka arkaya monte
built back to back arka arkaya inşa
back to back capacitor bank kapasitör bankası
a back to back with arka arkaya
a back-to-back agreement arka arkaya bir anlaşma
through back-to-back arka arkaya
back to back placement arka arkaya yerleşim