d panel

d panel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d panel d paneli

d panel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

adoption panel evlat edinme paneli
children's panel çocuk paneli
control panel kontrol paneli
drop-panel damla panel
flat-panel display düz panel ekran
instrument panel enstrüman paneli
linen panel keten paneli
mimic panel taklit paneli
modesty panel mütevazı panel
panel panel
panel beater araç tamircisi
panel discussion panel tartışması
panel heating panel ısıtma
panel house panel evi
panel lighting panel aydınlatma
panel patch panel yama
panel pin panel pimi
panel point panel noktası
panel saw panel testere
panel strip panel şeridi
panel thief panel hırsızı
panel truck panel kamyon
panel van panel van
people's panel kişi paneli
rocker panel rocker paneli
sandwich panel sandviç paneli
solar panel güneş paneli
panel solar panel güneş
patch panel bağlantı paneli ara bağlantı paneli
front panel ön panel
touch panel dokunmatik panel
display panel görüntü paneli
back panel arka panel
advisory panel danışma paneli
intergovernmental panel on climate change hükümetlerarası iklim değişikliği paneli
rear panel arka panel
panel board kontrol paneli
lipid panel lipid paneli
quarter panel çeyrek paneli
panel data panel verisi
side panel yan panel
operator panel operatör paneli
flat panel düz ekran
panel of judges hakimler paneli
judging panel yargılama paneli
arbitration panel tahkim paneli
electrical panel elektrik paneli
expert panel uzman paneli
wall panel duvar paneli
switch panel anahtar paneli