x-date

x-date teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-date x-tarih

x-date terimi için benzer kelimeler ve anlamları

start date end date baslangic tarihi bitis tarihi
date to the contractual maturity date sözleşme vadesine kadar olan tarih
keeping the date date tarihin tutulması
provided that if no date is specified, the due date shall be tarih belirtilmediği sürece, son tarih
due date billing date vade tarihi fatura tarihi
due date to the payment date. ödeme tarihine vade tarihi.
computed from date to date. günden güne hesaplanır.
begin date end date başlangıç tarihi bitiş tarihi
a date which will live in infamy rezil olarak yaşayacak bir tarih
air date hava tarihi
birth date doğum günü
blind date kör randevu
bring up to date bugüne kadar getirmek
carbon-date karbon-tarih
chinese date çin tarihi
date tarih
date boil tarih kaynatın
date line tarih satırı
date mussel çıkma midyesi
date night randevu gecesi
date of record kayıt tarihi
date palm hurma ağacı
date rape tarih tecavüz
date squares tarih kareleri
date-stamp tarih damgası
double-date ikili buluşma
drop-dead date bırakma tarihi
expiration date son kullanma tarihi
freshness date tazelik tarihi
jerusalem date kudüs tarihi
make a date buluşmak
most up-to-date en güncel
out of date tarihi geçmiş
out-of-date tarihi geçmiş
pack date paket tarihi
past its sell-by date satış tarihinden sonra
play date oyun tarihi
pre-date ön tarih
pub date yayın tarihi
publication date yayın tarihi
rain date yağmur tarihi
release date yayın tarihi
sell-by date satış tarihi
target date hedeflenen tarih
to date bugüne kadar
up to date güncel
up-to-date güncel
use-by date son kullanma tarihi
value date değer tarihi
wild date vahşi tarih