x-date

x-date teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-date x-tarih