e oil

e oil teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e oil e yağ

e oil terimi için benzer kelimeler ve anlamları

oil sands and oil shale yağ kumları ve yağ şeylleri
fuel oil, lubrication oil and other flammable oils shall not akaryakıt, yağlama yağı ve diğer yanıcı yağlar
crude oil, oil products ham petrol, petrol ürünleri
olive oil or canola oil zeytinyağı veya kanola yağı
oil oil bushing yağ yağı burcu
crude oil or oil products ham petrol veya petrol ürünleri
oil and oil-related products yağ ve yağ ile ilgili ürünler
oil oil hose yağ yağ hortumu
evening primrose oil and grape seed oil çuha çiçeği yağı ve üzüm çekirdeği yağı
no oil oil yağ yağı yok
almond oil badem yağı
ambrette-seed oil ambrette tohumu yağı
arachis oil arakis yağı
argan oil argan yağı
babassu oil babassu yağı
banana oil muz yağı
bay oil defne yağı
ben oil ben yağı
betula oil betula yağı
birch tar oil huş katran yağı
bitter almond oil acı badem yağı
bitter-almond-oil acı badem yağı
blooming oil çiçeklenme yağı
boiled oil kaynamış yağ
bois de rose oil bois de rose yağı
bone oil kemik yağı
bunker oil bunker yağı
burn the mid-night oil geç vakte kadar çalışmak
burn the midnight oil geç vakte kadar çalışmak
camphor oil kafur yağı
camphorated oil yağlanmış yağ
canola oil kanola yağı
carron oil karron yağı
castor oil hintyağı
castor-oil plant hint yağı tesisi
cedarwood oil sedir ağacı yağı
chaulmoogra oil chaulmoogra yağı
chenopodium oil şenopodyum yağı
chili oil biber yağı
china oil çin yağı
chinese wood oil çin ahşap yağı
citronella oil citronella yağı
clove oil karanfil yağı
coal oil kömür yağı
coconut oil hindistancevizi yağı
cod-liver oil morina karaciğeri yağı
colza oil kolza yağı
copaiba oil copaiba yağı
corn oil mısır yağı
cottonseed oil pamuk yağı