d recommend better

d recommend better teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d recommend better d daha iyi tavsiye

d recommend better terimi için benzer kelimeler ve anlamları

getting better and better daha iyi ve daha iyi olmak
better work, better life daha iyi iş, daha iyi yaşam
is getting better and better daha iyi ve daha iyi oluyor
get better and stay better iyileş ve iyileş
better coordination and better protection daha iyi koordinasyon ve daha iyi koruma
became better and better daha iyi ve daha iyi oldu
recommend tavsiye etmek
strongly recommend şiddetle tavsiye ederim
we strongly recommend şiddetle öneririz
i recommend ben tavsiye ediyorum
we recommend öneririz
i would recommend ben tavsiye ederim
recommend you tavsiye etmek
i recommend you seni öneririm
i highly recommend şiddetle tavsiye ediyorum
i strongly recommend şiddetle tavsiye ederim
we highly recommend tavsiye ediyoruz
recommend that bunu tavsiye et
we recommend you seni öneriyoruz
would recommend tavsiye ederim
recommend against karşı tavsiye
how likely are you to recommend ne kadar tavsiye edeceksin?
i would like to recommend tavsiye etmek isterim
i would highly recommend tavsiye ederim
what do you recommend ne önerirsin
we recommend that bunu tavsiye ediyoruz
recommend for için tavsiye
we would recommend tavsiye ederiz
i would strongly recommend şiddetle tavsiye ediyorum
would you recommend tavsiye edermisin
i recommend that bunu tavsiye ederim
recommend him onu tavsiye et
i recommend that you seni öneririm
hardly recommend pek tavsiye etmiyorum
recommend doing tavsiye et
i would recommend that bunu tavsiye ederim
can you recommend tavsiye eder misin
i recommend you to visit ziyaret etmenizi tavsiye ederim
heartily recommend yürekten tavsiye
they recommend öneriyorlar
recommend using kullanmanızı öneririz
thoroughly recommend iyice tavsiye
we recommend that you sizi tavsiye ediyoruz
recommend over tavsiye etmek
how likely is it that you would recommend ne kadar tavsiye edersin?
i'd recommend tavsiye ederim
willingness to recommend tavsiye etmek istekli
warmly recommend sıcak tavsiye
recommend not tavsiye etmiyorum
we strongly recommend that şiddetle tavsiye ediyoruz