v-notch

v-notch teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-notch v-çentik

v-notch terimi için benzer kelimeler ve anlamları

aortic notch aort çentik
cardiac notch kardiyak çentik
dicrotic notch dikrotik çentik
hutchinson's crescentic notch hutchinson'ın hilal çentiği
notch çentik
notch baby çentik bebeğim
notch effect çentik efekti
parotid notch parotis çentiği
take down a notch çentik çıkarmak
top-notch birinci sınıf
tympanic notch timpanik çentik
notch up çentik yukarıya
notch filter çentik filtresi
sternal notch stern çentik
one notch bir çentik
up a notch çentik yukarıya
tear notch yırtık çentik
a notch çentik
kick it up a notch bir çentik yukarı tekme
take it down a notch bir çentik aşağı çekmek
thumb notch başparmak çentik
charpy v-notch charpy v-notch
notch out sökmek
square notch kare çentik
notch depth çentik derinliği
kick up a notch çentik atmak
step up a notch çentik atmak
top-notch service birinci sınıf hizmet
top-notch quality birinci sınıf kalite
turn it up a notch çentik çevir
turn up a notch çentik açmak
cut a notch çentik kesmek
notch impact çentik etkisi
intercondylar notch intercondylar çentik
notch trowel çentikli mala
down a notch çentik aşağı
notch sensitive çentik duyarlı
v-notch weir v-notch savak
notch tip çentik ucu
tear at notch çatlamak
notch pathway çentik yolu
notch type çentik tipi
top-notch support birinci sınıf destek
one notch below aşağıda bir çentik
top-notch professional birinci sınıf profesyonel
move up a notch çentik yukarı kaydır
taken down a notch çentik düşürülmüş
notch position çentik konumu
things up a notch her şey yolunda
charpy v-notch test charpy v-çentik testi