x's receipt of

x's receipt of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x's receipt of x'in makbuzu

x's receipt of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
carrier's receipt taşıyıcının makbuzu
upon seller's receipt satıcının makbuzu üzerine
purchaser's receipt alıcının makbuzu
order's receipt siparişin makbuzu
customer's receipt of müşterinin makbuzu
employer's receipt işveren faturası
days after receipt by one party of the other party's request diğer tarafın bir tarafının talebi üzerine alınmasından gün sayısı
commitment shall become effective only upon buyer's receipt taahhüt, yalnızca alıcının girişinde yürürlüğe girer
upon buyer's receipt alıcının makbuzuna
2nd receipt days' supply 2. makbuz günleri & # 039; arz
''pay-as-you-go'' method & # 039; & # 039; ödeme-you-go olarak-& # 039; & # 039; yöntem
''portal navigation'' & # 039; & # 039; portal gezintisi & # 039; & # 039;
''fax mailbox'' & # 039; & # 039; faks posta kutusu & # 039; & # 039;
''biatomic oxygen'' & # 039; 'biatomik oksijen' & # 039;
''no fault'' grounds for divorce & # 039; & # 039; hata yok & # 039; & # 039; boşanma gerekçeleri
''earmarked for service'' & # 039; & # 039; servis için ayrıldı & # 039; & # 039;
'polluter pays' and 'user pays' principles & # 039; kirleten öder & # 039; ve & # 039; kullanıcı öder & # 039; prensipler
''still a rebel'' & # 039; & # 039; hala bir asi & # 039; & # 039;
of the 'nonmarket sector' or 'third sector' is still relatively pazarlanmayan sektörün & # 039; veya & # 039; üçüncü sektör & # 039; hala nispeten
''by the time'' they start & # 039; & # 039; zamana göre & # 039; & # 039; onlar başlar
(each a ''program'' (her biri bir & # 039; & # 039; program & # 039; & # 039;
a ''for cause'' a & # 039; & # 039; neden & # 039; & # 039;
''contract law 101'' & # 039; & # 039; sözleşme kanunu 101 & # 039; & # 039;
''thought without ever'' & # 039; & # 039; hiç düşünmeden & # 039; & # 039;
'devil's trill sonata'' & # 039; şeytanın trill sonatını & # 039; & # 039;
''unexamined sense'' & # 039; & # 039; incelenmemiş anlamda & # 039; & # 039;
'space' and 'enter' & # 039; uzay & # 039; ve & # 039; & # 039; girin
she's 5'' 2' o & # 039; s 5 & # 039; & # 039; 2 & # 039;
''as is'' and any express or implied warranties & # 039; & # 039; olduğu gibi & # 039; & # 039; ve açık veya zımni garantiler
''deceased document'' & # 039; & # 039; hayatta kalan belge & # 039; & # 039;
''illusion of security'' & # 039; & # 039; güvenlik yanılsaması & # 039; & # 039;
american depository receipt amerikan depo makbuzu
pre-receipt ön makbuz
receipt fiş
return receipt iade makbuzu
warehouse receipt depo girişi
upon receipt aldıktan sonra
acknowledge receipt bildirim makbuzu
return receipt requested iade makbuzu istendi
acknowledgement of receipt makbuz onayı
on receipt aldıktan sonra
goods receipt mal girişi
confirm receipt makbuzu onayla
payment receipt ödeme makbuzu
tax receipt vergi makbuzu
receipt and sufficiency makbuz ve yeterlilik
receipt of payment ödeme makbuzu
date of receipt fatura tarihi
please confirm receipt lütfen makbuzu onaylayın