x trailing 12 months

x trailing 12 months teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı