e progressive approach

e progressive approach teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e progressive approach e ilerici yaklaşım

e progressive approach terimi için benzer kelimeler ve anlamları

progressive approach ilerici yaklaşım
punitive and retributive approach to a restorative approach restoratif bir yaklaşıma cezai ve geri çekilme yaklaşımı
approach-approach yaklaşım-yaklaşım
anti-progressive gerici
hereditary progressive arthro-ophthalmopathy kalıtsal ilerleyici artro-oftalmopati
infantile progressive spinal muscular atrophy infantil progresif spinal müsküler atrofi
national progressive party ulusal ilerici parti
non-progressive gelişim göstermeyen
past progressive ilerici geçmiş
perfect progressive mükemmel ilerici
progressive ilerici
progressive assimilation ilerici asimilasyon
progressive bulbar paralysis ilerici bulbar felci
progressive cataract ilerici katarakt
progressive cerebral poliodystrophy ilerleyici serebral poliodistrofi
progressive conservative ilerici muhafazakar
progressive conservative party ilerici muhafazakar parti
progressive dinner ilerici akşam yemeği
progressive education ilerici eğitim
progressive federal party ilerici federal parti
progressive jazz ilerici caz
progressive judaism ilerici yahudilik
progressive lens ilerici mercek
progressive lipodystrophy ilerici lipodistrofi
progressive movement ilerici hareket
progressive muscular atrophy ilerleyici müsküler atrofi
progressive ophthalmoplegia ilerleyici oftalmopleji
progressive participle ilerici katılım
progressive party ilerici parti
progressive pigmentary dermatosis ilerleyici pigmenter dermatoz
progressive staining ilerici boyama
progressive systemic sclerosis ilerleyici sistemik skleroz
progressive tax aşamalı vergi
progressive vaccinia ilerici aşı
progressive-resistance exercise ilerici direnç egzersizi
progressive disease ilerleyen hastalık
present progressive ilerici
progressive discipline ilerici disiplin
progressive taxation ilerici vergi
progressive cavity pump ilerici boşluk pompası
progressive scan kademeli tarama
progressive lenses ilerici lensler
progressive supranuclear palsy ilerleyici supranüklear felç
progressive company ilerici şirket
progressive multifocal leukoencephalopathy progresif multifokal lökoensefalopati
progressive experience ilerici deneyim
progressive thinking ilerici düşünme
progressive realization ilerici gerçekleşme
progressive policies ilerici politikalar
progressive income tax artan gelir vergisi