a 10% surcharge over the

a 10% surcharge over the teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10% surcharge over the üzerinden% 10 ek ücret

a 10% surcharge over the terimi için benzer kelimeler ve anlamları

over maximum limits surcharge azami limit aşımı
over over over and over again tekrar tekrar tekrar tekrar
surcharge sürşarj
fuel surcharge yakıt bedeli
bunker surcharge bunker ek ücreti
solidarity surcharge dayanışma ek ücreti
alloy surcharge alaşım ek ücreti
surcharge fee ek ücret
tax surcharge vergi bedeli
energy surcharge enerji bedeli
security surcharge güvenlik ek ücreti
surcharge loads ek yükler
freight surcharge navlun ek ücreti
minimum order surcharge asgari sipariş ek ücreti
tobacco surcharge tütün ek ücreti
material surcharge malzeme ek ücreti
risk surcharge risk ek ücreti
state surcharge devlet ek ücreti
metal surcharge metal ek ücreti
surcharge-free ücretli-ücretsiz
against a surcharge ek ücret karşılığı
price surcharge fiyat farkı
congestion surcharge tıkanıklık ek ücreti
surcharge amount ek ücret
peak season surcharge yoğun sezon sürprimi
emergency bunker surcharge acil durum sığınağı ek ücreti
credit card surcharge kredi kartı ek ücreti
a surcharge ek ücret
surcharge rate ek ücret
maximum surcharge maksimum ek ücret
social surcharge sosyal ek ücret
premium surcharge prim bedeli
municipal surcharge belediye ek ücreti
health surcharge sağlık bedeli
handling surcharge taşıma ücreti
insurance surcharge sigorta bedeli
airport surcharge havaalanı ek ücreti
payment surcharge ödeme ücreti
accounting surcharge muhasebe ek ücreti
vat surcharge kdv bedeli
import surcharge ithalat vergisi
small order surcharge küçük sipariş ek ücreti
express surcharge hızlı ek ücret
shipping surcharge kargo ücreti
interest surcharge faiz bedeli
profit surcharge kar bedeli
service surcharge servis ücreti
levy surcharge ek vergi
diesel surcharge dizel ek ücret
airline surcharge havayolu ek ücreti