x-axis actuator

x-axis actuator teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-axis actuator x ekseni aktüatör

x-axis actuator terimi için benzer kelimeler ve anlamları

actuator axis aktüatör ekseni
actuator çalıştırıcı
valve actuator vana aktüatörü
rotary actuator döner aktüatör
pneumatic actuator pnömatik aktüatör
linear actuator doğrusal aktüatör
electric actuator elektrikli aktüatör
damper actuator damper aktüatörü
hydraulic actuator hidrolik aktüatör
throttle actuator gaz kelebeği aktivatörü
actuator rod aktüatör çubuğu
clutch actuator debriyaj ayar elemanı
brake actuator fren aktüatörü
switch actuator anahtar aktüatörü
actuator mechanism aktüatör mekanizması
actuator assembly aktüatör tertibatı
actuator stroke aktüatör inme
actuator stem aktüatör gövdesi
door actuator kapı aktüatörü
electrical actuator elektrikli aktüatör
air actuator hava aktüatörü
servo actuator servo aktüatör
ex-actuator eski aktüatör
spring actuator yaylı aktüatör
actuator linkage aktüatör bağlantısı
rack actuator raf aktüatörü
actuator shaft aktüatör mili
actuator driver aktüatör sürücüsü
gear actuator dişli aktüatör
manual actuator manuel aktüatör
actuator torque aktüatör torku
actuator button aktüatör düğmesi
actuator power aktüatör gücü
multi-turn actuator çok turlu aktüatör
actuator system aktüatör sistemi
actuator housing aktüatör gövdesi
diaphragm actuator diyafram ayar elemanı
pitch actuator adım aktüatör
lock actuator kilit aktüatörü
actuator mounting aktüatör montajı
actuator spring aktüatör yayı
control actuator kontrol aktüatörü
flap actuator kapak aktüatörü
cylinder actuator silindir aktüatörü
rack and pinion actuator kremayer ve pinyonlu aktüatör
coil actuator bobin aktüatörü
wastegate actuator atık kapağı aktüatörü
door lock actuator kapı kilidi aktüatörü
spring return actuator yay geri dönüşlü aktüatör
actuator yoke aktüatör boyunduruğu