o indicator bristles

o indicator bristles teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o indicator bristles o gösterge kılları

o indicator bristles terimi için benzer kelimeler ve anlamları

brush bristles fırça kılları
pig bristles domuz kılları
pure bristles saf kıllar
natural bristles doğal kıllar
tapered bristles konik kıllar
rubber bristles kauçuk kıllar
angled bristles açılı kıllar
soft nylon bristles yumuşak naylon kıllar
chungking bristles tıkaç kıllar
plastic bristles plastik kıllar
black bristles siyah kıllar
bristles on the brush fırça üzerindeki kıllar
synthetic bristles sentetik kıllar
bristles become frayed kıllar yıpranır
tightly packed bristles sıkıca paketlenmiş kıllar
crimped bristles kıvrılmış kıllar
ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to önce pişirme yüzeylerinde gevşek kılların kalmamasını sağlayın
toothbrush with soft bristles. yumuşak kıllarla diş fırçası.
reminder bristles hatırlatma kılları
polypropylene bristles polipropilen kıllar
steel bristles çelik kıllar
form bristles kıllar
firm bristles sert kıllar
bristles fans out fanları kıllar
shaped bristles şekilli kıllar
ensure no loose bristles remain on cooking surfaces pişirme yüzeylerinde gevşek kılların kalmamasını sağlayın
bristles and hair kıllar ve saç
it bristles kıllar
spiral bristles spiral kıllar
acid-base indicator asit baz göstergesi
airspeed indicator hava hızı göstergesi
ball indicator top göstergesi
bank-and-turn indicator banka-dönüş göstergesi
climb indicator tırmanış göstergesi
coincident indicator rastlantısal gösterge
drift indicator sürüklenme göstergesi
economic indicator ekonomik gösterge
flight indicator uçuş göstergesi
indicator gösterge
indicator diagram gösterge diyagramı
indicator species gösterge türler
moving target indicator hareketli hedef göstergesi
performance indicator performans göstergesi
plan position indicator pozisyon göstergesi göstergesi
rate-of-climb indicator tırmanma hızı göstergesi
speed indicator hız göstergesi
turn indicator dönüş göstergesi
turn-and-bank indicator dönüş ve banka göstergesi
turn-and-slip indicator dönüş ve kayma göstergesi
wind indicator rüzgar göstergesi