l go cold

l go cold teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı