i a three dishes

i a three dishes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a three dishes ben üç tabak

i a three dishes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

three three phase üç üç faz
three-phase three-wire üç fazlı üç telli
three three sciences üç üç bilim
three three recurring üç üç tekrarlayan
three three-day üç üç gün
of three three-hour üç üç saatlik
dishes bulaşıklar
do the dishes bulaşık yıkamak
wash the dishes bulaşıkları yıka
washing dishes bulaşıkları yıkamak
meat dishes et yemekleri
make the dishes bulaşık yıkamak
traditional dishes geleneksel yemekler
game dishes oyun yemekleri
typical dishes tipik yemekler
little dishes küçük yemekler
dishes out bulaşıkları yıkamak
doing the dishes bulaşıkları yıkamak
local dishes yöresel yemekler
egg dishes yumurtalı yemekler
rice dishes pirinç yemekleri
dirty dishes kirli bulaşıklar
savory dishes lezzetli yemekler
seafood dishes deniz ürünleri yemekleri
savoury dishes lezzetli yemekler
plates and dishes tabaklar ve tabaklar
mixed dishes karışık yemekler
pasta dishes makarna yemekleri
telecommunications dishes telekomünikasyon yemekleri
fusion dishes füzyon yemekleri
delicious dishes lezzetli yemekler
set of dishes bulaşık kümesi
poultry dishes kanatlı yemekleri
breakfast dishes kahvaltı yemekleri
tasty dishes lezzetli yemekler
grilled dishes ızgara yemekler
rinse the dishes bulaşıkları yıkamak
hearty dishes doyurucu yemekler
small dishes küçük yemekler
tempting dishes cazip yemekler
well dishes iyi yemekler
great dishes harika yemekler
special dishes özel yemekler
prepared dishes hazırlanan yemekler
french dishes fransız yemekleri
put the dishes away bulaşıkları uzaklaştırmak
combined dishes kombine yemekler
feast dishes bayram yemekleri
different dishes farklı yemekler
washes the dishes bulaşıkları yıkar