n interview

n interview teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n interview n röportaj

n interview terimi için benzer kelimeler ve anlamları

interview röportaj
pre-interview ön görüşme
self-interview kendini görüşme
job interview iş görüşmesi
exit interview çıkış görüşmesi
conduct an interview röportaj yapmak
interview with ile röportaj
interview panel röportaj paneli
do an interview röportaj yapmak
interview guide iş görüşmesi
mock interview sahte röportaj
intake interview alım görüşmesi
interview process görüşme süreci
make an interview röportaj yapmak
interview questions görüşme soruları
video interview video röportajı
interview skills mülakat becerileri
interview room röportaj odası
have an interview röportaj yapmak
face to face interview yüz yüze görüşme
screening interview tarama görüşmesi
personal interview kişisel görüşme
arrange an interview röportaj düzenlemek
phone interview telefon mülakatı
schedule an interview röportaj yapmak
interview request röportaj isteği
attend an interview röportaja katılmak
interview schedule röportaj takvimi
give an interview röportaj vermek
interview techniques röportaj teknikleri
hold an interview röportaj yapmak
appraisal interview değerlendirme görüşmesi
telephone interview telefon görüşmesi
set up an interview röportaj kurmak
police interview polis röportajı
an interview görüşme
follow-up interview takip görüşmesi
press interview basın görüşmesi
interview partner görüşme ortağı
available for interview görüşme için uygun
behavioral interview davranışsal röportaj
medical interview tıbbi görüşme
clinical interview klinik görüşme
national health interview survey ulusal sağlık görüşmesi anketi
do the interview röportajı yap
expert interview uzman görüşmesi
attend the interview görüşmeye katılmak
visa interview vize röportajı
structured interview yapılandırılmış mülakat
radio interview radyo röportajı