o individual setting options

o individual setting options teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o individual setting options o bireysel ayar seçenekleri

o individual setting options terimi için benzer kelimeler ve anlamları

individual options bireysel seçenekler
setting options ayar seçenekleri
setting out options seçenekleri belirleme
other setting options diğer ayar seçenekleri
from individual to individual kişiden kişiye
differ from individual to individual kişiden kişiye farklılık
individual setting bireysel ayar
setting of individual birey ayarı
stock options hisse senedi seçenekleri
policy options politika seçenekleri
developer options geliştirici seçenekleri
share options paylaşım seçenekleri
dining options yemek seçenekleri
grant options seçenek verme
display options görüntüleme seçenekleri
treatment options tedavi seçenekleri
payment options ödeme seçenekleri
embedded options gömülü seçenekler
outstanding options olağanüstü seçenekler
options trading ticaret seçenekleri
delivery options teslim seçenekleri
pricing options fiyatlandırma seçenekleri
career options kariyer seçenekleri
sharing options paylaşım seçenekleri
range of options seçenekler aralığı
equity options öz sermaye seçenekleri
management options yönetim seçenekleri
vested options kazanılmış seçenekler
deployment options dağıtım seçenekleri
put and call options koy ve ara seçenekleri
employee stock options çalışan hisse senedi seçenekleri
forwards and options ileri ve seçenekler
power options güç seçenekleri
internet options internet seçenekleri
work out options egzersiz seçenekleri
currency options para birimi seçenekleri
output options çıktı seçenekleri
outstanding stock options olağanüstü stok seçenekleri
explore options seçenekleri keşfet
exercise of options seçeneklerin kullanılması
exercised stock options kullanılan stok seçenekleri
customization options özelleştirme seçenekleri
more options daha fazla seçenek
options available mevcut seçenekler
housing options konut seçenekleri
shipping options nakliye seçenekleri
exercise stock options egzersiz stoğu seçenekleri
livelihood options geçim seçenekleri
folder options dosya seçenekleri
available options mevcut seçenekler