w8 beams

w8 beams teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w8 beams w8 kirişler

w8 beams terimi için benzer kelimeler ve anlamları

beams kirişler
exposed beams maruz kirişler
wooden beams ahşap kirişler
i-beams i-kirişler
beams of light ışık demeti
ceiling beams tavan kirişleri
bracing beams destek kirişleri
bright beams parlak kirişler
exposed wooden beams maruz kalan ahşap kirişler
precast beams prekast kirişler
h-beams h-kirişler
beams of radiation radyasyon ışınları
photon beams foton kirişleri
rolled beams haddelenmiş kirişler
laminated beams lamine kirişler
t-beams t-kirişler
l-beams l-kirişler
pillars and beams sütunlar ve kirişler
beams down aşağı ışın
beams and joists kirişler ve kirişler
construction beams inşaat kirişleri
guard beams güvenlik kirişleri
reinforced concrete beams betonarme kirişler
multiple beams çoklu kirişler
columns and beams sütunlar ve kirişler
beams out dışarı ışınlar
structural steel beams yapısal çelik kirişler
steered beams yönlendirilmiş kirişler
beams and columns kirişler ve sütunlar
criss-cross beams çapraz kirişler
wide flanged beams geniş flanşlı kirişler
steerable beams yönlendirilebilir kirişler
dim high beams loş yüksek kirişler
pier cap beams iskele kapağı kirişleri
beams of particles parçacık demeti
prefabricated beams prefabrik kirişler
u-beams u-kirişler
visible light beams görünür ışık ışınları
beams for tying bağlama kirişleri
pulsating beams titreşimli kirişler
side-impact door beams yandan darbeli kapı kirişleri
exposed ceiling beams maruz kalan tavan kirişleri
receive beams kiriş almak
beams and braces kirişler ve kaşlı ayraçlar
joists and beams kirişler ve kirişler
stem beams kök kirişleri
scissor beams makas kirişleri
horizontal i-beams yatay i-kirişler
girders and beams kirişler ve kirişler
beams and slabs kirişler ve döşemeler