a draw

a draw teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı