p-chloroaniline

p-chloroaniline teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-chloroaniline p-kloroanilin

p-chloroaniline terimi için benzer kelimeler ve anlamları

chloroaniline kloroamlin