n dimethyl aniline

n dimethyl aniline teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n dimethyl aniline n dimetil anilin

n dimethyl aniline terimi için benzer kelimeler ve anlamları

aniline anilin
aniline black anilin siyah
aniline blue anilin mavisi
aniline dye anilin boya
aniline hydrochloride anilin hidroklorür
aniline point anilin noktası
aniline leather anilin deri
aniline dyes anilin boyaları
semi-aniline yarı-anilin
semi-aniline leather yarı anilin deri
full aniline leather tam anilin deri
full aniline tam anilin
aniline derivatives anilin türevleri
aniline finish anilin bitirmek
dimethyl dimetil
dimethyl polysiloxane dimetil polisiloksan
dimethyl sulfate dimetil sülfat
dimethyl sulfoxide dimetil sülfoksit
dimethyl sulfide dimetil sülfit
dimethyl sulphoxide dimetil sülfoksit
dimethyl benzyl ammonium chloride dimetil benzil amonyum klorür
alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride alkil dimetil benzil amonyum klorür
dimethyl sulphide dimetil sülfit
dimethyl fumarate dimetil fumarat
dimethyl terephthalate dimetil tereftalat
dimethyl phthalate dimetil fitalat
dimethyl isosorbide dimetil izosorbid
dimethyl sulfone dimetil sülfon
dimethyl ester dimetil ester
dimethyl glutarate dimetil glutarat
dimethyl adipate dimetil adipat
dimethyl sulphate dimetil sülfat
ethylene glycol dimethyl ether etilen glikol dimetil eter
dimethyl disulphide dimetil disülfür
alkyl dimethyl benzyl alkil dimetil benzil
dimethyl ketone dimetil keton
dimethyl silicone dimetil silikon
dimethyl succinate dimetil süksinat
dimethyl ammonium dimetil amonyum
n-alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride n-alkil dimetil benzil amonyum klorür
dimethyl dicarbonate dimetil dikarbonat
dimethyl benzyl ammonium dimetil benzil amonyum
octyl decyl dimethyl ammonium chloride oktil desil dimetil amonyum klorür
benzyl dimethyl benzil dimetil
dimethyl sulfoxide dmso dimetil sülfoksit dmso
sodium 2,2-dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate sodyum 2,2-dimetil-2-silapentan-5-sülfonat
dimethyl-2-imidazoline dimetil-2-imidazolin
dimethyl formaldehyde dimetil formaldehit
n-alkyl dimethyl benzyl n-alkil dimetil benzil
[2h6]dimethyl sulphoxide [2h6] dimetil sülfoksit