l got married there

l got married there teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l got married there orada evlendim

l got married there terimi için benzer kelimeler ve anlamları

got married evlendi
i got married ben evlendim
we got married evlendik
they got married onlar evlendi
got married with ile evlendim
she got married o evlendi
he got married o evlendi
have got married evlendim
just got married daha yeni evlendi
since i got married evlendiğimden beri
when i got married evlendiğimde
got married again tekrar evlendim
how old were you when you got married? evlendiğinde kaç yaşındaydın?
i got married with evlendim
she got married with evlendi
i've got married evlendim
i got married my boyfriend evlendim erkek arkadaşım
before they got married evlenmeden önce
who got married kim evlendi
has not got married evlenmedi
my parents got married ailem evlendi
never got married hiç evlenmedim
today got married bugün evlendi
got married twice iki kere evlendim
don't got married evlenmedim
i got married in 2004 2004'te evlendim
got a married evlendim
before she got married evlenmeden önce
she got married when she was 25 25 yaşındayken evlendi
i got married when ne zaman evlendim
where i got married nerede evlendim
before i got married evlenmeden önce
get got got varmak
got worse before it got better iyileşmeden önce daha kötüye gitti
people got on and got off. insanlar kaçtı ve kaçtı.
got there oraya var
i got there oraya gittim
when i got there oraya vardığımda
we got there oraya vardık
there's got to be olması gereken
there has got to be olmalı
got there first ilk oraya vardım
we got there in the end sonunda orada olduk
when we got there oraya vardığımızda
he'd got there o oradaydı
i got there in the end sonunda oraya gittim
i got there by a plane oraya uçakla geldim
got on there oraya vardım
i got there safely oraya güvenli bir şekilde vardım
they got there first. önce oraya gittiler.