x-form

x-form teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı