a pleasure

a pleasure teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a pleasure bir zevk

a pleasure terimi için benzer kelimeler ve anlamları

business before pleasure zevkten önce iş
calculus of pleasure zevk hesabı
lady of pleasure zevk hanımı
pain-pleasure principle acı zevk ilkesi
pleasure zevk
pleasure dome zevk kubbe
pleasure principle memnuniyet prensibi
pleasure-seeker zevk arayan
gold-of-pleasure altın-of-zevk
my pleasure zevkle
with pleasure memnuniyetle
it was a pleasure bu bir zevkti
guilty pleasure suçlu zevk
it was a pleasure to meet you seninle tanışmak bir zevkti
it is a pleasure memnuniyetle
it is my pleasure benim için bir zevktir
take pleasure zevk almak
it would be a pleasure memnuniyetle
pleasure to meet you tanıştığımıza memnun oldum
it will be a pleasure bir zevk olacak
it was a pleasure meeting you seninle tanışmak bir zevkti
it has been a pleasure bir onurdu
it was my pleasure benim için zevkti
it's a pleasure bir zevktir
for pleasure zevk için
great pleasure büyük zevk
it's my pleasure bu benim için bir zevk
with great pleasure büyük bir zevkle
pleasure craft zevk zanaat
it is with great pleasure büyük zevkle
it is a pleasure to meet you sizinle tanışmak bir zevk
it would be my pleasure benim için bir zevk olurdu
it is our pleasure bu bizim zevkimiz
our pleasure bizim icin bir zevk
pleasure boat eğlence gemisi
it is a pleasure for me benim için bir zevkti
always a pleasure her zaman bir zevk
sheer pleasure sırf zevk
viewing pleasure izleme keyfi
it will be my pleasure memnuniyetle
pleasure-seeking zevk düşkünü
struggle for pleasure zevk için çabala
it is with great pleasure that bu büyük bir zevkle
give pleasure zevk vermek
it's a pleasure to meet you seninle tanışmak bir zevk
driving pleasure sürüş keyfi
pleasure garden zevk bahçesi
what a pleasure ne büyük zevk
it has been a pleasure working with you sizinle çalışmak bir zevkti
it was a pleasure to meet tanışmak bir zevkti