n half an hour

n half an hour teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n half an hour n yarım saat

n half an hour terimi için benzer kelimeler ve anlamları

every hour on the half-hour yarım saatte bir her saat
hour by hour saat saat
every hour on the hour her saat başı
hour by hour basis saate göre saate göre
from hour to hour saatten saate
for each hour or fraction of hour her saat veya saatin kesri için
12-hour or 24-hour format. 12 veya 24 saatlik format.
from hour 4 to hour 12 saat 4 ile saat 12 arasında
half-hour yarım saat
half an hour yarım saat
half hour yarım saat
an hour and a half bir buçuk saat
in half an hour yarım saat içinde
for half an hour yarım saat için
half an hour ago yarım saat önce
one half hour bir buçuk saat
a half an hour yarım saat
hour and a half bir buçuk saat
one and a half hour bir buçuk saat
half an hour later yarım saat sonra
a half hour yarım saat
every half hour her yarım saatte bir
about half an hour yaklaşık yarım saat
within half an hour yarım saat içinde
half a hour yarım saat
on the half hour yarım saatte
half an hour before yarım saat önce
an hour and half bir buçuk saat
half an hour earlier yarım saat önce
the last half hour son yarım saat
for a half an hour yarım saatliğine
half hour left yarım saat kaldı
for at least half an hour en az yarım saat
half hour later yarım saat sonra
two hour and a half iki buçuk saat
an hour and a half later bir buçuk saat sonra
every half an hour her yarım saatte bir
half an hour from now bundan yarım saat sonra
over half an hour yarım saatten fazla
for about half an hour yaklaşık yarım saat
nearest half hour en yakın yarım saat
one and half hour bir buçuk saat
bake for half an hour yarım saat pişirin
around half an hour yaklaşık yarım saat
take half an hour yarım saat almak
tell time to the half hour yarım saate kadar zaman ver
half an hour drive yarım saat sürüş
for the next half hour sonraki yarım saat için
a half hour later yarım saat sonra
it takes half an hour yarım saat sürecek