a drop

a drop teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı