a few minutes

a few minutes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a few minutes birkaç dakika

a few minutes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

about 30 minutes-20 minutes yaklaşık 30 dakika-20 dakika
15 minutes on 15 minutes off 15 dakika 15 dakika kapalı
15 minutes on 45 minutes off 15 dakika 45 dakika
in a few minutes birkaç dakika içinde
take a few minutes birkaç dakika al
every few minutes birkaç dakikada bir
few minutes birkaç dakika
in few minutes birkaç dakika içinde
within a few minutes birkaç dakika içinde
a few minutes ago birkaç dakika önce
for a few minutes birkaç dakika için
a few minutes later birkaç dakika sonra
few minutes ago bir kaç dakika önce
after a few minutes birkaç dakika sonra
please take a few minutes lütfen birkaç dakika ayırın
it may take a few minutes birkaç dakika sürebilir
spend a few minutes birkaç dakika harcamak
in just a few minutes sadece birkaç dakika içinde
please try again in a few minutes lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin
within few minutes birkaç dakika içinde
it only takes a few minutes sadece birkaç dakika sürer
in the next few minutes birkaç dakika içinde
a few minutes early birkaç dakika erken
more than a few minutes birkaç dakikadan fazla
try again in a few minutes birkaç dakika sonra tekrar deneyin
few minutes later birkaç dakika sonra
a few minutes walk birkaç dakika yürüyün
takes only a few minutes sadece birkaç dakika sürer
take few minutes birkaç dakika al
another few minutes birkaç dakika daha
a few minutes of your time zamanın birkaç dakikası
just a few minutes ago sadece birkaç dakika önce
spare a few minutes birkaç dakika boşver
allow a few minutes birkaç dakika bekle
wait for a few minutes birkaç dakika bekle
few minutes of your time zamanın birkaç dakikası
last few minutes son birkaç dakika
after few minutes birkaç dakika sonra
may take a few minutes birkaç dakika alabilir
takes a few minutes birkaç dakika sürer
just a few minutes away sadece birkaç dakika uzakta
it takes a few minutes birkaç dakika sürer
next few minutes önümüzdeki birkaç dakika
it takes just a few minutes sadece birkaç dakika sürer
for more than a few minutes birkaç dakikadan fazla
we kindly request you take a few minutes nazikçe birkaç dakika ayırmanızı rica ediyoruz
give me a few minutes bana birkaç dakika ver
only takes a few minutes sadece birkaç dakika sürer
give us a few minutes bize birkaç dakika ver
a few minutes to spare yedek birkaç dakika