a matter of time

a matter of time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a matter of time zaman meselesi

a matter of time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

time time time zaman zaman zaman
matter of time zaman meselesi
only a matter of time sadece an meselesi
it is only a matter of time bu sadece bir zaman meselesi
it's only a matter of time bu sadece bir zaman meselesi
it's a matter of time bu bir zaman meselesi
it is a matter of time bu bir zaman meselesi
it was only a matter of time sadece zaman meselesiydi
it's just a matter of time bu sadece bir zaman meselesi
matter of time before önceden mesele
a matter of time before önceden mesele
only a matter of time before sadece bir zaman meselesi
no matter what time ne zaman olursa olsun
it is only a matter of time before daha önce sadece bir zaman meselesi
it was a matter of time zaman meselesiydi
no matter how much time ne kadar zaman olursa olsun
it's matter of time bu zaman meselesi
time is of the essence in this matter zaman bu konuda özündür
matter time önemli zaman
it doesn't matter what time saatin kaç olduğu önemli değil
was a matter of time zaman meselesiydi
it's only a matter of time before daha önce yalnızca bir zaman meselesi
it was matter of time zaman meselesiydi
it was a matter of time before daha önce zaman meselesiydi
time doesn't matter zaman önemli değil
it may only be a matter of time before daha önce sadece bir zaman meselesi olabilir
was only a matter of time sadece bir zaman meselesiydi
it is was a matter of time bu bir zaman meselesiydi
it was only a matter of time before daha önce sadece bir zaman meselesiydi
i knew it was just a matter of time. bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyordum.
the matter of time richard serra zaman meselesi richard serra
is only a matter of time sadece bir zaman meselesi
so no matter what time yani ne zaman olursa olsun
i apologise for taking your time on this matter bu konuda zaman ayırdığınız için özür dilerim
a time to be born and a time to die doğma zamanı ve ölme zamanı
from time to time zamandan zamana
time after time zaman zaman
time to time zaman zaman
as amended from time to time zaman zaman değiştirilmiş haliyle
time and time again tekrar tekrar zaman
amended from time to time zaman zaman değiştirilmiş
in effect from time to time zaman zaman etkili
in force from time to time zaman zaman yürürlükte
may from time to time zaman zaman olabilir
as from time to time zaman zaman olduğu gibi
time and time zaman ve zaman
as from time to time amended zaman zaman değişmiş
may be amended from time to time zaman zaman değiştirilebilir
as updated from time to time zaman zaman güncellendi
from time to time outstanding zaman zaman olağanüstü