b window

b window teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b window b penceresi

b window terimi için benzer kelimeler ve anlamları

log window, window günlük penceresi, pencere
aortic window aort penceresi
atmospheric window atmosferik pencere
awning window tente penceresi
bay window cumba
bow window kavisli pencere
bull's-eye window boğa gözü penceresi
casement-window kanatlı pencere
chicago window chicago penceresi
compass window yuvarlak kemerli pencere
cottage window yazlık pencere
diocletian window diocletian penceresi
drop window açılan pencere
fan window fan penceresi
french window fransız pencere
gable window üçgen pencere
jesse window jesse penceresi
lancet window neşter penceresi
launch window pencereyi başlat
loop window döngü penceresi
lowside window alçak pencere
marigold window kadife çiçeği penceresi
opera window opera penceresi
oriel window oriel penceresi
out of the window pencerenin dışı
oval window oval pencere
picture window resim penceresi
projected window öngörülen pencere
radio window radyo penceresi
ribbon window şerit penceresi
rose window gül penceresi
round window yuvarlak pencere
sash window kanat penceresi
shop-window vitrin
show window pencere göster
storm window fırtına penceresi
tachycardia window taşikardi penceresi
transom window travers penceresi
venetian window venedik penceresi
vent window havalandırma penceresi
weather window hava durumu penceresi
wheel window tekerlek penceresi
window pencere
window back geri pencere
window blind kör pencere
window board pencere tahtası
window box pencere kutusu
window dresser vitrin düzenleyicisi
window dressing vitrin dekorasyonu
window envelope pencereli zarf