d the product's quality parameters, e

d the product's quality parameters, e teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d the product's quality parameters, e d ürünün kalite parametreleri, e

d the product's quality parameters, e terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quality parameters kalite parametreleri
general quality parameters genel kalite parametreleri
strict quality parameters sıkı kalite parametreleri
power quality parameters güç kalitesi parametreleri
high quality parameters yüksek kalite parametreleri
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
product or service's quality ürün veya hizmetin kalitesi
parameters' beauty parametreler & # 039; güzellik
product by product basis ürün bazında ürün
on a product-by-product basis ürün bazında
from product to product üründen ürüne
product-to-product regenerator üründen ürün yenileyici
product withdrawal and product recall ürün çekme ve ürün geri çağırma
packard for this product or product family. bu ürün veya ürün ailesi için packard.
product quality ürün kalitesi
quality product kaliteli ürün
advanced product quality planning ileri ürün kalite planlaması
product quality assurance ürün kalite güvencesi
consistent product quality tutarlı ürün kalitesi
highest product quality en yüksek ürün kalitesi
high product quality yüksek ürün kalitesi
top quality product en kaliteli ürün
overall product quality genel ürün kalitesi
ensure product quality ürün kalitesini sağlamak
product quality standards ürün kalite standartları
product quality issues ürün kalitesi sorunları
poor product quality düşük ürün kalitesi
product quality improvement ürün kalitesinin iyileştirilmesi
a quality product kaliteli bir ürün
increased product quality artan ürün kalitesi
product quality assessment ürün kalite değerlendirmesi
product quality requirements ürün kalitesi gereksinimleri
high quality product range yüksek kaliteli ürün yelpazesi
swiss quality product isviçre kaliteli ürün
product quality attributes ürün kalitesi özellikleri
low quality product düşük kaliteli ürün
product quality testing ürün kalitesi testi
product quality certificate ürün kalite sertifikası
first quality product birinci kalite ürün
product safety quality assurance ürün güvenliği kalite güvencesi
superior product quality üstün ürün kalitesi
high-quality finished product kaliteli bitmiş ürün
controlling product quality ürün kalitesini kontrol etmek
outgoing product quality giden ürün kalitesi
improvement in product quality ürün kalitesinde iyileşme
enhance product quality ürün kalitesini arttırmak
product quality planning ürün kalitesi planlaması
product has quality ürün kalitesi var
agricultural product quality scheme tarımsal ürün kalite düzeni
reliable product quality güvenilir ürün kalitesi