x-bearn

x-bearn teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-bearn x-ışını,

x-bearn terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bearn bearn