a european

a european teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a european bir avrupa

a european terimi için benzer kelimeler ve anlamları

group of the european people's party and european democrats avrupa halk grubu ve avrupa demokratlar grubu
anti-european anti-avrupa
central european time orta avrupa saati
dead white european male ölü beyaz avrupa erkek
european avrupa
european atomic energy community avrupa atom enerjisi topluluğu
european beech avrupa kayın
european bird cherry avrupa kuş kiraz
european central bank avrupa merkez bankası
european chafer avrupa avcısı
european chestnut avrupa kestane
european coal and steel community avrupa kömür ve çelik topluluğu
european commission avrupa komisyonu
european common market avrupa ortak pazarı
european community avrupa topluluğu
european corn borer avrupa mısır delici
european council avrupa konseyi
european cranberry avrupa kızılcık
european currency unit avrupa para birimi
european economic area avrupa ekonomik bölgesi
european economic community avrupa ekonomi topluluğu
european elder avrupa yaşlı
european elk avrupa elk
european finch avrupa ispinozu
european free trade association avrupa serbest ticaret birliği
european larch avrupa karaçam
european linden avrupa ıhlamur
european monetary institute avrupa para enstitüsü
european monetary system avrupa para sistemi
european monetary union avrupa para birliği
european oyster avrupa istiridye
european parliament avrupa parlementosu
european plan avrupa planı
european raspberry avrupa ahududu
european recovery program avrupa kurtarma programı
european recovery programme avrupa kurtarma programı
european red mite avrupa kırmızı akar
european redstart avrupa yeniden başlatma
european space agency avrupa uzay ajansı
european spruce sawfly avrupa ladin testere sineği
european union avrupa birliği
european wasp avrupa yaban arısı
european white hellebore avrupa beyaz hellebore
indo-european hint-avrupa
inter-european arası avrupa
organization for european economic cooperation avrupa ekonomik işbirliği örgütü
pan-european pan-avrupa
pro-european yanlısı avrupa
proto-indo-european proto-indol-avrupa
smaller european elm bark beetle küçük avrupa karaağaç kabuğu böceği