a european

a european teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a european bir avrupa