c-14 radiolabelled

c-14 radiolabelled teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c-14 radiolabelled c-14 radyo etiketli

c-14 radiolabelled terimi için benzer kelimeler ve anlamları

radiolabelled radyoaktif işaretli
radiolabelled compounds radyo-etiketli bileşikler