v-bearings

v-bearings teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-bearings v-rulmanlar

v-bearings terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bearings yatak
find one's bearings bir tanesini bul
lose one's bearings birisini kaybetmek
get one's bearings bir tane al
get your bearings yataklarını al
motor bearings motor yatakları
sealed bearings mühürlü rulmanlar
armorial bearings arma
lose your bearings yataklarını kaybet
get my bearings yataklarımı al
rolling element bearings rulman yatakları
ball and roller bearings bilyalı ve makaralı rulmanlar
get their bearings rulmanlarını al
bearings and seals rulmanlar ve contalar
getting your bearings yataklarını alıyorum
shafts and bearings miller ve rulmanlar
worn bearings yıpranmış rulmanlar
heavy duty bearings ağır rulmanlar
get bearings yatakları al
seals and bearings contalar ve rulmanlar
angular contact ball bearings eğik bilyalı rulmanlar
pivoted bearings döner rulmanlar
get his bearings yataklarını al
angular contact bearings eğik bilyalı rulmanlar
seismic bearings sismik rulmanlar
industrial bearings endüstriyel rulmanlar
shaft and bearings mil ve yataklar
your bearings senin rulmanlar
steel bearings çelik rulmanlar
bearings housings rulmanlar gövdeleri
bearings and bushings rulmanlar ve burçlar
to get one's bearings rulmanlarını almak için
all its bearings tüm yatakları
gears and bearings dişliler ve rulmanlar
take his bearings yataklarını al
our bearings yataklarımız
keep your bearings yataklarını koru
open bearings açık rulmanlar
have your bearings yatakların var
hot bearings sıcak rulmanlar
find my bearings yataklarımı bul
take bearings rulmanlar almak
suspended on jewel bearings mücevher yataklarına asılmış
nylon bearings naylon rulmanlar
bearings rollers rulmanlar silindirleri
find bearings rulmanlar bulmak
bearings caps rulmanlar kapaklar
lost their bearings yataklarını kaybetti
machine bearings makine yatakları
mounted on bearings rulmanlar üzerine monte