a few hundred

a few hundred teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a few hundred birkaç yüz

a few hundred terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hundred and hundred yüz yüz
one million nine hundred nine thousand three hundred thirty bir milyon dokuz yüz dokuz bin üç yüz otuz
hundred nine hundred and seventy- six yüz dokuz yüz yetmiş altı
one hundred and seventy-five thousand three hundred yüz yetmiş beş bin üç yüz
five hundred nine thousand nine hundred eighty beş yüz dokuz bin dokuz yüz seksen
two hundred fifty thousand one hundred fifty iki yüz elli bin yüz elli
two hundred twenty nine thousand, five hundred thirty three iki yüz yirmi dokuz bin, beş yüz otuz üç
eight hundred fifty thousand five hundred sekiz yüz elli bin beş yüz
eight hundred eighty five thousand six hundred and twenty e sekiz yüz seksen beş bin altı yüz yirmi e
few hundred birkaç yüz
a few hundred meters birkaç yüz metre
a few hundred dollars birkaç yüz dolar
a few hundred yards birkaç yüz metre
few hundred dollars birkaç yüz dolar
a few hundred million birkaç yüz milyon
a few hundred people birkaç yüz insan
few hundred meters birkaç yüz metre
few hundred feet birkaç yüz metre
a few hundred thousand birkaç yüz bin
there are a few hundred birkaç yüz var
a few hundred years birkaç yüz yıl
few hundred thousand birkaç yüz bin
few hundred yards birkaç yüz metre
few hundred metres birkaç yüz metre
only a few hundred sadece bir kaç yüz
a few hundred feet birkaç yüz metre
few hundred years birkaç yüz yıl
few hundred million birkaç yüz milyon
every few hundred meters birkaç yüz metrede bir
a few hundred thousand years birkaç yüz bin yıl
within a few hundred birkaç yüz içinde
few hundred workers birkaç yüz işçi
a few hundred tonnes birkaç yüz ton
few hundred students birkaç yüz öğrenci
a few hundred years ago birkaç yüz yıl önce
a few hundred billion birkaç yüz milyar
a few hundred miles birkaç yüz mil
few hundred billion birkaç yüz milyar
in the order of magnitude of a few hundred birkaç yüz büyüklüğünde
of magnitude of a few hundred birkaç yüz büyüklüğünde
over the past few hundred years son birkaç yüz yılda
a few hundred years old birkaç yüz yaşında
from a few hundred birkaç yüzden
a few hundred meters from birkaç yüz metre
just a few hundred meters away sadece birkaç yüz metre uzakta
just a few hundred thousand sadece birkaç yüz bin
a few hundred meters away birkaç yüz metre uzakta
every few hundred years birkaç yüz yılda bir
few hundred nanometers birkaç yüz nanometre
within a few hundred feet birkaç yüz metre içinde