a rush

a rush teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a rush acele