v-grooved pulleys

v-grooved pulleys teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-grooved pulleys v oluklu kasnaklar

v-grooved pulleys terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wipe excess grease off drive pulleys, motor pulleys, cables, tahrik makaralarını, motor makaralarını, kabloları aşırı yağdan arındırın,
belts and pulleys kayışlar ve makaralar
ropes and pulleys halatlar ve makaralar
levers and pulleys kollar ve makaralar
derailleur pulleys vites değiştirici kasnakları
sheaves pulleys kasnaklar
toothed pulleys dişli kasnaklar
pulleys and belts makaralar ve kayışlar
pulleys and sheaves kasnaklar ve kasnaklar
pulleys smooth kasnaklar pürüzsüz
number of pulleys kasnak sayısı
pulleys with rope halatlı makaralar
sprockets and pulleys zincir dişlileri ve makaralar
roller chain pulleys makaralı zincir kasnakları
weights and pulleys ağırlıklar ve makaralar
do not apply grease directly to the drive pulleys doğrudan tahrik kasnaklarına gres uygulamayın
toothed belts and pulleys dişli kayışlar ve kasnaklar
pulleys and bands makaralar ve bantlar
idles pulleys boşta kasnaklar
wires and pulleys teller ve makaralar
adjustable pulleys ayarlanabilir kasnaklar
faces of pulleys kasnakların yüzleri
cables and pulleys kablolar ve makaralar
magnetic head pulleys manyetik kafa kasnakları
sheaves a pulleys kasnaklar
smaller pulleys daha küçük kasnaklar
pulleys are crowned kasnaklar taçlandırılmıştır
set of pulleys kasnak takımı
grooved yivli
grooved fricative yivli sürtünme
grooved pin yivli pim
grooved end yivli uç
grooved ball bearing yivli bilyalı rulman
grooved ring yivli halka
grooved surface yivli yüzey
grooved wheel yivli tekerlek
grooved joint yivli mafsal
grooved pulley yivli kasnak
grooved bush yivli çalı
grooved ball yivli top
grooved drum yivli davul
grooved coupling yivli kaplin
grooved piping yivli boru
grooved roller yivli silindir
grooved barrel yivli varil
grooved board yivli tahta
grooved profile yivli profil
grooved tiles yivli fayans
pre-grooved ön yivli
grooved line yivli çizgi