d patterned

d patterned teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d patterned d desenli

d patterned terimi için benzer kelimeler ve anlamları

patterned desenli
patterned alopecia desenli alopesi
patterned after sonra desenli
patterned glass desenli cam
patterned fabric desenli kumaş
patterned wallpaper desenli duvar kağıdı
patterned surface desenli yüzey
patterned clothes desenli kıyafetler
patterned paper desenli kağıt
patterned with ile desenli
patterned silk desenli ipek
patterned light desenli ışık
patterned silk scarf desenli ipek fular
patterned pieces desenli parçalar
patterned tiles desenli fayans
patterned response desenli yanıt
boldly patterned cesur desenli
patterned carpet desenli halı
patterned sequence desenli dizi
be patterned desenli olmak
patterned concrete desenli beton
patterned skirt desenli etek
patterned behavior desenli davranış
can be patterned desenli olabilir
brightly patterned parlak desenli
patterned floor desenli zemin
are patterned desenli
non-patterned olmayan desenli
patterned leaves desenli yapraklar
patterned dial desenli arama
3d patterned 3d desenli
is patterned desenli
is patterned after sonra desenli
patterned for için desenli
patterned films desenli filmler
intricately patterned karmaşık desenli
finely patterned ince desenli
patterned plate desenli levha
patterned effects desenli efektler
distinctively patterned belirgin desenli
not patterned desenli değil
being patterned desenli olmak
patterned arrangement desenli düzenleme
patterned sheets desenli levhalar
patterned and desenli ve
patterned leather desenli deri
patterned materials desenli malzemeler
individually patterned ayrı ayrı desenli
patterned area desenli alan
may be patterned desenli olabilir