d time knob

d time knob teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı