a dark horse

a dark horse teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a dark horse karanlık bir at

a dark horse terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dark horse kara at
be a dark horse karanlık bir at olmak
dark horse candidate karanlık at adayı
to be dark horse karanlık at olmak
horse dark at karanlık
african horse sickness afrika atı hastalık
american saddle horse amerikan eyer atı
arabian horse arap atı
back the wrong horse yanlış ata geri dön
beat a dead horse ölü atı dövmek
bet on the wrong horse yanlış ata bahis
carriage horse at arabası
cart before the horse, put the attan önce at arabası
cart horse beygir
charley horse charley horse
clothes-horse çamaşır askısı
coach horse koç atı
corporal of horse atın kılıcı
cow horse inek atı
crazy horse çılgın at
cutting horse at kesme
dawn horse şafak atı
dead horse ölü at
devil's coach-horse şeytanın koç atı
don't lock the stable door after the horse has been stolen at çalındıktan sonra ahır kapısını kilitlemeyin
don't look a gift horse in the mouth ağzına hediye atı bakma
don't put the cart before the horse at arabasını attan önce koyma
dray horse yük beygiri
flog a dead horse ölü atı kırmak
from the horse's mouth atın ağzından
harness horse koşum atı
hicky-horse hicky-atı
high horse yüksek at
horse at
horse around etrafında at
horse balm at balsamı
horse bean bakla
horse block at bloğu
horse brass at pirinç
horse chestnut at kestanesi
horse clam at istiridye
horse conch at kabuklu
horse corn at mısır
horse fly at sineği
horse gentian at nalı
horse guard at görevlisi
horse latitudes at enlemleri
horse laugh at gülmek
horse mackerel istavrit
horse marine at deniz