a 100 scale

a 100 scale teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 100 scale 100 ölçek

a 100 scale terimi için benzer kelimeler ve anlamları

100 to 100 100 ila 100
100 by 100 mm 100 x 100 mm
scoring 100 out of 100 100 üzerinden 100 puan
($100 x 1 million = $100 (100 x 1 milyon dolar = 100 dolar
a scale of 0 - 100 0 - 100 arasında bir ölçek
100 point scale 100 puan ölçeği
at 100% scale % 100 ölçekte
gpa on 100 scale 100 ölçekte gsyih
100 l scale 100 l ölçek
on a scale of a 1 to 100 1 ila 100 arasında bir ölçekte
scale up and scale out ölçeklendir ve ölçeklendir
scale-a scale ölçek-ölçek
scale up or scale down ölçek büyüt veya küçült
scale up scale down küçültme küçültme
financial times stock exchange 100 index finansal zamanlar borsa 100 endeksi
financial times stock exchange eurotrack 100 index finansal zamanlar borsa eurotrack 100 endeksi
ft-se 100 index ft-se 100 endeksi
losartan potassium 100 mg losartan potasyum 100 mg
100-fold 100-kat
top 100 en iyi 100
100 percent yüzde 100
100% natural % 100 doğal
100 billion 100 milyar
100% owned % 100 sahip
100 mesh 100 elek
over 100 100'ün üzerinde
at 100% % 100'de
fortune 100 servet 100
up to 100 100'e kadar
peg-100 stearate peg-100 stearat
100 to 200 100 ila 200
100% subsidiary % 100 bağlı ortaklık
100% cotton 100% pamuk
100% juice % 100 meyve suyu
100 feet 100 adım
100% vested % 100 kazanılmış
fortune 100 companies servet 100 şirket
100% fruit juice % 100 meyve suyu
100 people 100 kişi
100% of the time zamanın% 100'ü
100 million 100 milyon
per 100 100 başına
100 pounds 100 pound
100% polyester 100 polyester
100% sure % 100 emin
ftse 100 index ftse 100 endeksi
100 anniversary 100 yıldönümü
100 meter dash 100 metre çizgi
100% of % 100’ü
100% money back guarantee % 100 para iade garantisi